System SOE

SOE, czyli System Oznakowania Energetycznego, umożliwia szybkie i precyzyjne zidentyfikowanie obiektu za pomocą oznakowania z RFID lub QR Kod.

Zalety systemu SOE:

  • Precyzyjne zidentyfikowanie obiektu energetycznego
  • Oszczędność czasu – skrócenie czasu pracy pracowników technicznych
  • Szybki dostęp do historii prac eksploatacyjnych
  • Możliwość monitorowania i sygnalizowania potrzeby wykonania kontroli stanu technicznego obiektów
  • Przeprowadzanie oględzin w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Kontrola oraz umożliwienie oceny efektywności i jakości wykonanych prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych
  • Czytelne raportowanie umożliwiające generowanie i wdrażanie nowych rozwiązań
  • Dokumentowanie pracy w czasie rzeczywistym

SOE – System Oznakowania Elektronicznego