NASZA OFERTA

System SOE

SOE czyli System Oznakowania Energetycznego to system umożliwiający:

  • Precyzyjne zidentyfikowanie obiektu energetycznego
  • Skrócenie czasu pracy osób odpowiedzialnych za kontrolę stanu technicznego
  • Szybki dostęp do historii prac eksploatacyjnych
  • Monitorowanie i sygnalizowanie potrzeby wykonania kontroli stanu technicznego obiektów
  • Przeprowadzanie oględzin w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Kontrola oraz umożliwienie oceny efektywności i jakości wykonanych prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych
  • Przejrzyste i czytelne raportowanie umożliwiające generowanie i wdrażanie nowych rozwiązań
  • Dokumentowanie pracy w czasie rzeczywistym

SOE – System Oznakowania Elektronicznego